1. Tintas Dye & Pigment - Grande Formato
  2. Tinteiros originais Canon
  3. TINTAS
  4. iPF 6400s
  5. LS Premium Luster 200g

LS Premium Luster 200g

Selecione aqui os cortes pretendidos:

0.61 x 30 metros - 24" LSPL20-­R24 0.61 x 30 metros - 24"

46,30€ Login

2 x 0.43 x 30 metros - 17" LSPL20-R17 2 x 0.43 x 30 metros - 17"

65,28€ Login

1.11 x 30 metros - 44" LSPL20-­R44 1.11 x 30 metros - 44"

85,13€ Login

 	1.52 x 30 metros - 60" LSPL20-­R60 1.52 x 30 metros - 60"

116,03€ Login